Wytyczne dotyczące znaków towarowych Astratic

Wytyczne dotyczące Użytkowania Znaków Towarowych Astratic (zwane dalej „Wytycznymi”) opisują dozwolone wykorzystanie znaków towarowych, nazw marek, nazw handlowych, znaków usług, nazw usług, nazw domen i logo Astratic (łącznie nazywane „Znakami Towarowymi Astratic”). Wytyczne te zostały opracowane w celu osiągnięcia następujących celów: ułatwienie wykorzystania Znaków Towarowych Astratic w inicjatywach skierowanych – na rzecz społeczności w sposób, który promuje i wzmacnia Astratic.

W ramach tych Wytycznych, „Inicjatywy skierowane na rzecz Społeczności” oznaczają projekt non-profit lub spotkanie mające na celu wspieranie Astratic lub jego oprogramowania.

Jeśli chcesz użyć nazwy Astratic w komercyjnym projekcie, skontaktuj się z nami zgodnie z poniższymi wytycznymi. Dążymy do wyjaśnienia, w jaki sposób “Inicjatywy Skierowane na rzecz Społeczności” mogą, lub nie mogą, korzystać ze Znaków Towarowych Astratic.

Staramy się również zapobiegać nadużywaniu znaków towarowych Astratic w celu nieuczciwego zysku lub wprowadzania w błąd osób szukających oficjalnych zasobów Astratic.

Zgadzając się na te Wytyczne, uznajesz, że jesteśmy wyłącznymi właścicielami znaków towarowych Astratic i zachowujemy wszelkie prawa własności intelektualnej związane z nimi oraz z jakimikolwiek związanymi z nimi korzyściami. Jakiekolwiek korzyści związane z wykorzystaniem Znaków Towarowych Astratic będą wyłącznie nam przysługiwać.

W żadnym wypadku nie powinieneś kwestionować, ani popierać ani pomagać innym w kwestionowaniu ważności lub własności jakichkolwiek znaków towarowych Astratic, ani angażować się w jakiekolwiek działania, które naruszają nasze prawa do nich. Obejmuje to między innymi próby rejestracji jakiegokolwiek znaku towarowego, nazwy handlowej lub innego oznaczenia, które w sposób mylący przypomina znaki towarowe Astratic.

Licencja

Astratic udziela ograniczonej licencji na korzystanie z jej znaków towarowych w projektach społecznościowych, pod warunkiem że projekt nie jest przedstawiany jako powiązany z Astratic. Używanie znaków towarowych Astratic powinno odbywać się zgodnie z wytycznymi i instrukcjami udzielonymi przez Astratic oraz musi być częścią działań związanych z projektem społecznościowym. Nie wystarczy jedynie oznajmić w stopce, że projekt nie jest powiązany z Astratic; nie dozwolone są także wprowadzające w błąd praktyki, takie jak używanie nazwy domeny zawierającej „Astratic” lub użycie logo Astratic jako logo projektu.

Zgodnie z niniejszymi warunkami udzielamy Ci ograniczonej, nie wyłącznej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej sublicencji i odwoływalnej licencji na używanie i wyświetlanie znaków towarowych Astratic wyłącznie zgodnie z tymi Wytycznymi oraz innymi pisemnymi instrukcjami przekazywanymi przez nas od czasu do czasu, wyłącznie jako część działań związanych z projektem społecznościowym.

Ograniczenia

Aby uniknąć nieporozumień, należy przestrzegać tych ograniczeń dotyczących korzystania z treści związanych z Astratic: (1) Nie sugeruj, że jesteś powiązany z Astratic; (2) Upewnij się, że twoje projekty są wystarczająco różne od oprogramowania Astratic, tak aby nie były tylko kopią lub redystrybucją; (3) Nie używaj znaków towarowych Astratic w sposób sugerujący, że twój projekt, produkty lub usługi są popierane lub sponsorowane przez Astratic; (4) Jeśli tworzysz forum wsparcia dla Astratic, wyraźnie zaznacz, że nie jest to oficjalne forum Astratic, a jedynie forum osób trzecich, niepowiązanych z Astratic; (5) Możesz używać kolorów znaku towarowego Astratic do branding’u swojej strony internetowej, ale nie rób tak, aby twoja strona wyglądała jak oficjalna strona Astratic; i (6) Nie stosuj praktyk wprowadzających w błąd, które mogą wprowadzić ludzi w błąd, sugerując, że twoja strona internetowa jest oficjalną stroną Astratic, takich jak używanie podobnych nazw domen lub logo.

Projekt

Korzystanie z znaków towarowych Astratic (wraz z powstałymi z tego korzyściami) jest dozwolone wyłącznie na rzecz Astratic. Wyświetlanie znaków towarowych Astratic jest dozwolone tylko w dokładnie takim formacie, w jakim zostały udostępnione przez nas. Żadna inna stylizacja lub reprezentacja nie jest dozwolona. Szczególnie nie wolno zmieniać proporcji kolorów lub czcionki żadnych znaków towarowych Astratic, ani dodawać do nich żadnych elementów ani usuwać z nich jakichkolwiek elementów.

Znaki towarowe Astratic nie mogą być umieszczane na tle, które utrudnia ich czytelność lub wyświetlanie tych znaków towarowych.

Znaki towarowe Astratic nie mogą być wyświetlane lub używane w jakikolwiek sposób wraz z jakąkolwiek treścią, która jest nielegalna, oszczercza, zniesławiająca, dręcząca, obraźliwa, nieprzyzwoita, pornograficzna, dyskryminująca, oszukańcza, groźna lub wulgarna; lub która szkodzi lub może szkodzić dobremu imieniu Astratic (zgodnie z uznaniem Astratic w rozsądnym zakresie).

Wyżej wymienione przykłady nielegalnego i zabronionego użytkowania nie stanowią wyczerpującej listy.

Bez naszej wyraźnej pisemnej zgody, nie wolno w żadnym przypadku używać znaków towarowych Astratic jako części nazwy domeny lub nazwy domeny najwyższego poziomu. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania jakiejkolwiek wcześniej udzielonej zgody w dowolnym momencie.

Reklama

Należy unikać stosowania znaków towarowych Astratic w reklamach związanych z słowami kluczowymi. Zabraniamy wykorzystywania Znaków Towarowych Astratic w materiałach promocyjnych, obejmujących Google Ads oraz inne platformy wyszukiwarek internetowych.

Odpowiedzialność

Korzystanie z jakichkolwiek Znaków Towarowych Astratic odbywa się wyłącznie na Twoje własne ryzyko. Dozwolone używanie Znaków Towarowych Astratic oferowane jest „tak jak jest”, bez żadnych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, w tym (ale nie ograniczając się do) gwarancji tytułu i niezależności od praw. Zgadzasz się bronić, zabezpieczyć i zwolnić właściciela Astratic i jego podmioty zależne , a także ich odpowiednich dyrektorów, kierowników, pracowników i agentów, od wszelkich roszczeń, szkód, zobowiązań, strat, odpowiedzialności, kosztów i wydatków (takich jak honoraria adwokackie), które mogą wynikać z Twojego korzystania ze Znaków Towarowych Astratic. 

Bez ograniczania lub uchylenia Twoich obowiązków wynikających z tej sekcji, właściciel Astratic zastrzega sobie prawo (na Twój koszt) do podjęcia wyłącznej obrony i zarządzania wszelkimi sprawami wymagającymi podjęcia obrony z Twojej strony, chociaż (jednocześnie) nie jest zobowiązany do tego, jeśli zdecydujesz się nie podejmować obrony lub rozwiązać sprawę.  Zgadzasz się nie rozstrzygać żadnych kwestii, w przypadku których jesteś zobowiązany do podjęcia obrony, bez uprzedniego uzyskania naszej wyraźnej zgody.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych wytycznych w dowolnym czasie, wyłącznie z naszej strony, z natychmiastowym skutkiem.

Konsekwencje:

Jeśli stwierdzimy, że nie przestrzegasz tego dokumentu, możemy bezzwłocznie usunąć Cię z naszego programu partnerskiego i użyć wszelkich dostępnych środków prawnych, aby powstrzymać Twoją działalność, w tym zawieszenie, zakończenie lub dezaktywację Twojego konta. Zastrzegamy sobie prawo, do podejmowania odpowiednich działań przeciwko nieuprawnionemu użyciu lub użyciu niezgodnym z niniejszymi wytycznymi,  według naszego wyłącznego uznania.

Uwaga

Jeśli chcesz użyć marki, znaku towarowego lub logo Astratic w celach komercyjnych, należy najpierw uzyskać naszą zgodę w drodze wiadomości e-mail.

W przypadku wątpliwości co do używania nazwy lub logo Astratic, prosimy o kontakt w celu wyjaśnienia.

Wymóg ten dotyczy sytuacji, gdy chcesz wykorzystać znaki towarowe Astratic jako część swojej konferencji, strony internetowej, grupy lub innego logo, a także gdy planujesz sprzedać jakiekolwiek produkty fizyczne, takie jak koszulki, kubki, swetry lub drukowane naklejki i tym podobne.

Potrzebujesz pomocy?

Dziękujemy!

Odpowiemy na Twoją wiadomość tak szybko jak to możliwe

Potrzebujesz pomocy? support-icon