Polityka prywatności

Zaktualizowano: Wrzesień 2021

Zdajemy sobie sprawę, że prywatność jest bardzo ważna. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich usług, informacji, oprogramowania, narzędzi, funkcji i funkcjonalności dostępnych lub oferowanych przez nas lub nasze spółki zależne i stowarzyszone. Niniejsza polityka obejmuje sposób, w jaki zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe.

W niniejszej polityce termin „dane osobowe” jest zdefiniowany w: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Twoja zgoda

Prostym językiem: Nie musisz udostępniać danych, ale bez ich udostępniania nie możemy świadczyć dla Ciebie naszych Usług.

Podanie nam przez Ciebie Twoich danych osobowych odbywa się wyłącznie za Twoją zgodą. Nie masz obowiązku na mocy żadnych przepisów do przekazywania nam jakichkolwiek danych osobowych, ale bez ich podania nie możemy świadczyć Tobie naszych Usług.

Twoje prawa wynikające z obowiązujących przepisów

Prostym językiem: Masz prawo do pełnej ochrony prawnej i nie możemy Ci tych praw odebrać.

Prawo dostępu i sprostowania

Masz prawo wiedzieć, które Twoje dane osobowe zbieramy i upewnić się, że te dane są dokładne i odpowiednie do celów, dla których je zebraliśmy.

Możesz otrzymać kopię swoich danych osobowych oraz je sprostować, jeśli nie są dokładne, kompletne lub aktualne.

Możemy jednak najpierw poprosić Cię o dostarczenie nam pewnych danych uwierzytelniających, które pozwolą nam zidentyfikować Cię przed sprostowaniem, usunięciem lub przeglądaniem (dostępem do danych).

Prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania

Masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania przez nas i osoby trzecie.

Możemy odroczyć lub odrzucić Twoją prośbę, jeśli Twoje dane osobowe są obecnie wykorzystywane do celów, dla których zostały zebrane, lub do innych uzasadnionych celów, takich jak przestrzeganie zobowiązań prawnych.

Prawo do wycofania zgody

Przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do przenoszenia danych

Jeśli jest to technicznie wykonalne, masz prawo zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgodnie z prawem do przenoszenia danych.

Prawo do złożenia skargi

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Powiadomienia o nie śledzeniu

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych stronom trzecim do celów marketingu bezpośredniego.

Jeśli jednak to zrobiliśmy, po uzyskaniu uprzednio Twojej zgody na to, nasi klienci mają prawo zażądać pewnych informacji dotyczących ujawnienia danych osobowych osobom trzecim w celach marketingu bezpośredniego.

Aby złożyć takie żądanie, wyślij wiadomość e-mail na adres [email protected], a my poinformujemy Cię, że żadne z Twoich danych osobowych nie zostały udostępnione. W każdym roku kalendarzowym jesteśmy zobowiązani odpowiedzieć tylko na jedno żądanie na klienta.

Odpowiadamy na sygnały „Nie śledź”.

Jakie dane osobowe zbieramy?

Prostym językiem: możemy zbierać informacje, które nam przekazujesz, gdy korzystasz z naszych usług, oprogramowania i strony internetowej.

Zbieramy informacje na trzy różne sposoby: podczas korzystania z naszej strony internetowej, podczas korzystania z naszych usług oraz podczas korzystania z naszego oprogramowania.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej

Prostym językiem: Zbieramy informacje, które nam przekazujesz bezpośrednio i zbieramy informacje za pomocą środków technologicznych.

Zbieramy informacje, które wypełniasz w formularzach rejestracyjnych, formularzach kontaktowych, forach, komentarzach i czacie pomocy na żywo jeśli znajdują się na naszej stronie, w tym Twoje imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe, przybliżoną geolokalizację i adres e-mail. Zbieramy również informacje o płatnościach (na potrzeby subskrypcji).

Gromadzimy również zagregowane dane od stron trzecich, takich jak serwisy społecznościowe i inne usługi, z których korzystamy, oraz wspólne przedsięwzięcia, które możemy założyć.

Zbieramy również informacje, które przesyłasz do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innej komunikacji.

Zbieramy informacje dotyczące sposobu korzystania z naszej witryny, takie jak przeglądane strony, klikane linki, witryny, które przekierowały Cię do nas, typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, system operacyjny i przeglądarka.

Korzystając z naszych usług

Prostym językiem: Zbieramy informacje dotyczące tego, w jaki sposób korzystałeś z naszej usługi i kontaktowałeś się z nami.

Gdy korzystasz z naszych usług, możemy automatycznie zbierać informacje z Twoich urządzeń, w tym między innymi informacje i statystyki dotyczące Twojego statusu online/offline, Twojego adresu IP, dostawcy usług internetowych, typu przeglądarki, środowiska hostingowego, serwera WWW, Twojego regionu i ustawienia językowe oraz atrybuty oprogramowania i sprzętu.

Nasze systemy mogą automatycznie rejestrować i przechowywać informacje techniczne dotyczące sposobu i charakteru korzystania z Usług.

Podczas korzystania z naszego oprogramowania

W prostym języku: Zbieramy pewne informacje na temat korzystania z Astratic.

Zbieramy adres e-mail administratora witryny, który korzysta z naszego motywu, a także niektóre z następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, firma, klucz licencyjny, adres URL witryny (domena).

Dane te są niezbędne do prawidłowego działania serwisu i wsparcia technicznego.

Jak przetwarzamy dane osobowe?

Prostym językiem: Używamy danych osobowych, aby zapewnić Ci oprogramowanie i usługi, aby je stale ulepszać i komunikować się z Tobą.

Wykorzystujemy dane osobowe w celu świadczenia usług i oprogramowania.

Możemy prowadzić badania danych demograficznych, zainteresowań i zachowań naszych użytkowników na podstawie danych osobowych i innych gromadzonych przez nas informacji.

Możemy również ujawniać zagregowane statystyki użytkowników stronom trzecim, w tym między innymi obecnym i potencjalnym partnerom biznesowym oraz innym stronom trzecim w innych zgodnych z prawem celach.

Informacje zebrane za pośrednictwem Oprogramowania służą nam do zrozumienia, w jaki sposób korzystasz z Astratic i w jakich obszarach możemy go ulepszyć. Pokazuje nam obszary, które wymagają większej integracji i kompatybilności, a my analizujemy to, aby dodać nowe funkcje do Astratic, a także ulepszyć naszą dokumentację i samouczki.

Korzystamy z usług stron trzecich, aby wysyłać Ci reklamy ukierunkowane/oparte na zainteresowaniach na podstawie dostarczonych nam danych osobowych.

Komu udostępniamy dane osobowe?

W prostym języku: Udostępniamy Twoje dane osobowe wyłącznie w ramach zobowiązania do zachowania poufności i tylko w celu dostarczenia Ci oprogramowania i usług. Możemy ujawnić informacje organom prawnym.

Transfer międzynarodowy

Nasze serwery mogą być hostowane w różnych krajach i jurysdykcjach, które mogą znajdować się poza krajem, z którego uzyskujesz dostęp do Usług i mogą znajdować się poza krajem Twojego zamieszkania.

Możemy przekazywać dane osobowe poprzez kilka krajów.

Niektóre z zapewnień i postanowień, o których mowa w niniejszej Polityce prywatności, mogą wiązać się z przekazywaniem Twoich danych osobowych do różnych krajów na całym świecie, które mogą mieć inny poziom ochrony prywatności niż kraj Twojej siedziby lub/i miejsca zamieszkania i mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W przypadku przekazania Twoich danych osobowych poza EOG, w przypadku braku decyzji WE w sprawie adekwatności dla kraju docelowego lub przekazania, będziemy starać się polegać na odpowiednich zabezpieczeniach, takich jak ważny certyfikat Tarczy Prywatności (w przypadku przekazania danych do odbiorcy z USA posiadającego certyfikat Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/welcome), lub zawrzeć odpowiednie standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez KE (patrz: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm). 

Osoby trzecie

W prostym języku: korzystamy z usług stron trzecich.

W ramach świadczenia Usług dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć nasi partnerzy, agenci, kontrahenci, przedstawiciele, zaufani partnerzy biznesowi i zewnętrzni dostawcy usług (w tym między innymi następujące podmioty):

Korzystamy z Google Ads, Facebook Ads, Twitter Ads, oraz LinkedIn Ads aby dotrzeć do naszej grupy docelowej z trafnymi reklamami. Wykorzystujemy dane do śledzenia sprzedaży i innych celów biznesowych, wszystkie dane są maskowane, a firma nie może zidentyfikować żadnego działania konkretnego klienta lub użytkownika.

Używamy CloudFlare do przyspieszenia działania naszych stron internetowych.


Używamy MailChimp, do wysyłania materiałów promocyjnych jak i materiałów supportowych do naszych użytkowników. 

Korzystamy z Google Analytics by analizować cele marketingowe i integrować ze sobą różne źródła danych.

Korzystamy z PayPal, oraz Tpay do procesowania płatności i rozliczeń.

Wymagamy, aby powyższe strony przetwarzały takie informacje zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz z zachowaniem bezpieczeństwa i innych odpowiednich zabezpieczeń poufności.

Jeśli korzystałeś z naszych usług w celu skontaktowania się ze stroną trzecią, na przykład na naszym marketplace, przekażemy informacje wypełnione w formularzu wskazanej stronie trzeciej.

Zgodność z prawem

Możemy udostępniać informacje wymagane do świadczenia lub utrzymania Usług.

Możemy również udostępniać informacje zgodnie z pisemnym żądaniem prawnym złożonym przez ważny organ prawny.

Fuzja lub reorganizacja

Możemy przekazywać dane, jeśli zaangażujemy się w reorganizację, fuzję, konsolidację, przejęcie lub jakąkolwiek formę sprzedaży niektórych lub wszystkich naszych aktywów, z dowolnym rodzajem podmiotu, publicznego, prywatnego, zagranicznego lub lokalnego.

Korzystanie z plików cookie, elementów śledzących i technologie technologii Web Beacons

Prostym językiem: Możemy używać plików cookie i narzędzi śledzących, aby zapewnić Ci usługę.

W celu gromadzenia danych opisanych w niniejszym dokumencie możemy używać tymczasowych plików cookie, które pozostają w Twojej przeglądarce przez ograniczony czas.

Możemy również używać trwałych plików cookie, które pozostają w Twojej przeglądarce na czas świadczenia usług.

Plik cookie to niewielka informacja, która jest wysyłana i przechowywana w Twojej przeglądarce. Same pliki cookie nie mogą zostać wykorzystane do odkrycia Twojej tożsamości. Pliki cookie nie uszkadzają Twojej przeglądarki.

Większość przeglądarek może zezwalać na blokowanie plików cookie, ale możesz nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji Usług, jeśli je zablokujesz.

Możesz ustawić większość przeglądarek tak, aby powiadamiały Cię, jeśli otrzymasz plik cookie (pozwala to zdecydować, czy chcesz je zaakceptować, czy nie).  

Możemy również używać technologii Web Beacons za pośrednictwem Usług do zbierania informacji. Sygnały nawigacyjne lub „gify” to obrazy elektroniczne, które mogą być używane w naszych Usługach lub w naszych wiadomościach e-mail. Używamy sygnałów nawigacyjnych w sieci Web, aby dostarczać pliki cookie, zliczać wizyty i sprawdzać, czy wiadomość e-mail została otwarta i wykonana na jej podstawie.

Korzystamy również z technologii stron trzecich, takich jak pliki cookie i sygnalizatory sieci Web oraz różnych dostawców zewnętrznych (np. Google, Bing, Twitter, Facebook itp.), aby przetwarzać i analizować Twoje dane osobowe, profilować działania użytkowników końcowych i zapewniać ukierunkowane reklamy, w tym między innymi śledzenie korzystania z Usług oraz usług i witryn stron trzecich.

Dzieci

Prostym językiem: nie zbieramy świadomie informacji o dzieciach.

Nie będziemy świadomie kontaktować się ani angażować w działania związane z dziećmi poniżej 18 roku życia. Jeśli masz powody, by sądzić, że dziecko poniżej 18 roku życia przekazało nam swoje dane osobowe, skontaktuj się z nami, a my będziemy działać zgodnie z obowiązującym prawem.

Jak możemy się z Tobą kontaktować?

Prostym językiem: nie spamujemy; skontaktujemy się z Tobą z ofertami promocyjnymi.

Możemy wysyłać Ci okresowe powiadomienia dotyczące Usług lub Oprogramowania. Jeśli wyrazisz na to wcześniej zgodę, wyślemy Ci również nasz biuletyn (newsletter), z którego możesz zrezygnować w dowolnym momencie, klikając przycisk „Anuluj subskrypcję” (Unsubscribe) na dole każdej wysyłanej przez nas wiadomości promocyjnej.

Należy pamiętać, że różne rodzaje Usług mogą mieć różne biuletyny (newslettery) zarządzane przez różne listy. Dlatego rezygnacja z subskrypcji jednej listy nie oznacza wypisania się ze wszystkich list.

Reklamacje i raporty

Prostym językiem: zajmiemy się skargami i poinformujemy Cię o wynikach takiego dochodzenia.

Regularnie sprawdzamy, czy przestrzegamy niniejszej Polityki prywatności.

Zachęcamy do kierowania wszelkich pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub przetwarzania przez nas danych osobowych, kontaktując się z nami w sposób opisany powyżej.

Gdy otrzymamy formalną skargę pisemną, skontaktujemy się z Tobą w sprawie Twoich wątpliwości.

Będziemy współpracować z odpowiednimi organami regulacyjnymi, w tym lokalnymi organami ochrony danych, w celu rozstrzygnięcia wszelkich skarg dotyczących przekazywania danych osobowych, których nie można rozstrzygnąć między Spółką a osobą fizyczną.

Standardy bezpieczeństwa

Prostym językiem: zrobimy co w naszej mocy, aby było bezpiecznie.

Przestrzegamy ogólnie przyjętych standardów branżowych w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem lub nieuprawnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem danych osobowych.

Jednak żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna. Dlatego, chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne środki ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich absolutnego bezpieczeństwa.

Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to uzasadnione w celach, dla których zostały zebrane, lub w celu spełnienia wszelkich obowiązujących wymogów prawnych lub etycznych w zakresie sprawozdawczości lub przechowywania dokumentów.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Prostym językiem: możemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności.

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności i poinformować Cię o tym przy użyciu tej samej metody, co w przypadku aktualizacji naszych warunków korzystania z usługi.

Potrzebujesz pomocy?

Dziękujemy!

success

Odpowiemy na Twoją wiadomość tak szybko jak to możliwe

Potrzebujesz pomocy? support-icon

Ta strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania z niej oraz w celach statystycznych zgodnie z Polityką Prywatności. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w ustawieniach przeglądarki. Dalsze korzystanie z serwisu i nie blokowanie plików cookies oznacza, że wyrażasz zgodę na korzystanie z tych plików.

Nazwa usługiPowódUstawienia
Nazwa usługiPliki cookie niezbędne do działania serwisu.
Google AnalyticsCele analityczne.
DisqusPliki cookie wymagane do działania systemu komentarzy.