Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Ostatnia aktualizacja: maj 2023

Jako Usługi oferujemy wsparcie (support) produktu i aktualizacje przez 1 rok od zakupu. Oferujemy 20-dniowy zwrot za dokonany zakup bez zadawania pytań.

Możemy zezwolić Ci na zakup dodatkowych subskrypcji naszych Usług, które obejmują Usługi wsparcia (supportu) i Usługi aktualizacji za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.

Całe Oprogramowanie licencjonowane za pośrednictwem sklepu będzie objęte licencją GPLv3, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej na stronie pobierania.

Chociaż udostępniamy opis całego Oprogramowania i Usług, Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że odpowiadają one Twoim potrzebom i że wiesz, jak z nich korzystać.

Możemy również zapewnić użytkownikowi dostęp do naszych wskazówek związanych z korzystaniem z Usług lub Oprogramowania; wszelkie zdarzenia będą dostarczane na zasadzie „takie jakie jest” bez gwarancji.

Produkty sprzedawane w naszym sklepie internetowym są zgodne z ich specyfikacjami

Każda sprzedawana przez nas Usługa może być inna, zawsze sprawdź stronę produktu.

Nasze Usługi są oferowane na określonych warunkach określonych na stronie produktu. Mogą być ograniczone przez połączenia internetowe, liczbę stron internetowych lub daty. Możemy oferować zniżki, rabaty lub inne promocje. Przed zakupem sprawdź stronę produktu.

Opłaty

Musisz zapłacić, abyśmy mogli sprzedać Ci nasze Usługi wsparcia i aktualizacji.

Nasze Usługi oferujemy w sklepie internetowym zgodnie z naszymi aktualnymi cenami wymienionymi na określonych stronach z Produktami.

Płatności dokonywane są za pośrednictwem naszych trzecich dostawców usług płatniczych i zgodnie z ich odpowiednimi warunkami świadczenia usług i polityką prywatności.

Od czasu do czasu możemy aktualizować nasze Opłaty lub zmieniać metodę płatności.

Opłaty wynikające z takich zmian zostaną naliczone dopiero po dostarczeniu powiadomienia pocztą elektroniczną lub w widocznym powiadomieniu w Usługach.

Kontynuując korzystanie z Usług po takim powiadomieniu, zgadzasz się na związanie się takimi modyfikacjami. Jeśli nie zgadzasz się na takie modyfikacje – nie kontynuuj korzystania z naszych Usług.

Odnowienie subskrypcji

Blisko okresu wygaśnięcia subskrypcji w panelu administracyjnym WordPress zostanie wyświetlone automatyczne przypomnienie. Ponadto przed okresem wygaśnięcia subskrypcji wyślemy do Ciebie przypomnienia o wygaśnięciu subskrypcji na podany przez Ciebie adres e-mail.

W każdym przypadku, gdy kupisz subskrypcję, Twoja subskrypcja nie zostanie automatycznie odnowiona na kolejny okres. Jeśli chcesz odnowić subskrybcję na wsparcie i aktualizacje na kolejny okres rozliczeniowy dokonaj odpowiedniego zakupu.

Podatki

Ponosisz wszystkie podatki związane z naszymi zakupami.

Opłaty mogą się różnić w różnych jurysdykcjach w zależności od podatków, które musimy dodać; w związku z tym podczas zakupu zostaną doliczone podatki, jeśli mają zastosowanie. Poza tym Opłaty nie zawierają podatków, jeśli takie istnieją, poniesiesz opłatę za te podatki.

Użytkownik jest odpowiedzialny za zgłaszanie i płacenie podatków w związku z Usługami, w tym wraz z wszelkimi powiązanymi karami lub odsetkami, w zależności od zakupu lub kraju zakupu.

W przypadku, gdy prawo wymaga od Ciebie odliczenia i/lub wstrzymania jakiejkolwiek kwoty z wszelkich płatności dokonanych na rzecz nas, wówczas Opłaty zostaną uznane za ubruttowione i zwiększone w taki sposób, że rzeczywista kwota netto do zapłaty dla nas będzie równa Opłacie, która była należna naszej Spółce bez takiego potrącenia lub odliczenia.

Zwroty

Zapewniamy 20-dniowy zwrot pieniędzy „bez zadawania pytań” za nowy zakup.

Taki zwrot będzie dostępny przez okres 20 dni od końca dnia roboczego, w którym dokonano zakupu (a jeśli taki dzień nie jest dniem roboczym, to następnego dnia roboczego).

Możemy odmówić zwrotu pieniędzy osobom, które działały w złej wierze lub niewłaściwie korzystały z Usług lub w inny sposób naruszyły którąkolwiek z zasad określonych w Warunkach świadczenia usług.

Reklamacje

Jeżeli chcesz złożyć reklamację usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu należy skierować ją na adres email: [email protected] lub adres stacjonarny: ul. 26 Stycznia 2A/12, 44-196 Knurów, nr telefonu: +48 574 064 084.

2. Reklamacja powinna zawierać:

a) słowo „Reklamacja” w tytule wiadomości;

b) dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika Serwisu (jeżeli te dane będą wymagane);

c) rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy;

d) opis wadliwego działania usługi;

e) okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika;

f) datę i czas kiedy wadliwe działanie usługi miało miejsce;

g) proponowane przez składającego Reklamację rozwiązanie problemu.

2. Reklamacje/skargi będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania i przesyłane w formie w jakiej zostały zgłoszone na adres wskazany w zgłoszeniu. Usługodawca w odpowiedzi wskaże czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

3. Użytkownik jest zobowiązany do przekazania na żądanie Usługodawcy dodatkowych informacji na temat wadliwego sposobu działania Usługi.

Potrzebujesz pomocy?

Dziękujemy!

Odpowiemy na Twoją wiadomość tak szybko jak to możliwe

Potrzebujesz pomocy? support-icon