Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Ostatnia aktualizacja: wrzesień 2021

W prostym języku: Oferujemy wsparcie (support) produktu i aktualizacje przez 1 rok od zakupu. Oferujemy 30-dniowy zwrot bez zadawania pytań.

Możemy zezwolić Ci na zakup dodatkowych subskrypcji naszych Usług, które obejmują Usługi wsparcia (supportu) i Usługi aktualizacji za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.

Całe Oprogramowanie licencjonowane za pośrednictwem sklepu będzie objęte licencją GPLv3, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej na stronie pobierania lub w załączonym pliku License.txt.

Chociaż udostępniamy opis całego Oprogramowania i Usług, Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że odpowiadają one Twoim potrzebom i że wiesz, jak z nich korzystać.

Możemy również zapewnić użytkownikowi dostęp do pewnych podręczników związanych z korzystaniem z Usług lub Oprogramowania; wszelkie zdarzenia będą dostarczane na zasadzie „tak jak jest” bez gwarancji.

Produkty sprzedawane w naszym sklepie internetowym są zgodne z ich specyfikacjami

Prostym językiem: Każdy sprzedawany przez nas pakiet może być inny, sprawdź stronę produktu.

Nasze Usługi są oferowane na określonych warunkach określonych na stronie produktu. Mogą być ograniczone przez połączenia internetowe, liczbę stron internetowych lub daty. Możemy oferować zniżki, rabaty lub inne promocje. Przed zakupem sprawdź stronę produktu.

Opłaty

Prostym językiem: musisz zapłacić, abyśmy mogli sprzedać Ci nasze usługi wsparcia i aktualizacji.

Nasze Usługi oferujemy w sklepie internetowym zgodnie z naszym aktualnym cennikiem („Opłaty”).

Płatności dokonywane są za pośrednictwem naszych trzecich dostawców usług płatniczych i zgodnie z ich odpowiednimi warunkami świadczenia usług i polityką prywatności.

Od czasu do czasu możemy aktualizować nasze Opłaty lub zmieniać metodę płatności.

Opłaty wynikające z takich zmian zostaną naliczone dopiero po dostarczeniu powiadomienia pocztą elektroniczną lub w widocznym powiadomieniu w Usługach.

Kontynuując korzystanie z Usług po takim powiadomieniu, zgadzasz się na związanie się takimi modyfikacjami.

Odnowienie subskrypcji

Prostym językiem: blisko okresu wygaśnięcia subskrypcji w panelu administracyjnym WordPress zostanie wyświetlone automatyczne przypomnienie. Ponadto przed okresem wygaśnięcia subskrypcji wyślemy do Ciebie przypomnienia o wygaśnięciu subskrypcji na podany przez Ciebie adres e-mail.

W każdym przypadku, gdy kupisz subskrypcję, Twoja subskrypcja nie zostanie automatycznie odnowiona. Jeśli chcesz odnowić licencję klucza na wsparcie i aktualizacje na inny okres rozliczeniowy, przejdź do Kup teraz.

Podatki

Prostym językiem: ponosisz wszystkie podatki związane z naszymi zakupami.

Opłaty mogą się różnić w różnych jurysdykcjach w zależności od podatków, które musimy dodać; w związku z tym podczas zakupu zostaną doliczone podatki, jeśli mają zastosowanie. Poza tym Opłaty nie zawierają podatków, jeśli takie istnieją, poniesiesz opłatę za te podatki.

Użytkownik jest odpowiedzialny za zgłaszanie i płacenie podatków w związku z Usługami, w tym wraz z wszelkimi powiązanymi karami lub odsetkami, w zależności od zakupu lub kraju zakupu.

W przypadku, gdy prawo wymaga od Ciebie odliczenia i/lub wstrzymania jakiejkolwiek kwoty z wszelkich płatności dokonanych na rzecz nas, wówczas Opłaty zostaną uznane za ubruttowione i zwiększone w taki sposób, że rzeczywista kwota netto do zapłaty dla nas będzie równa Opłacie, która była należna naszej Spółce bez takiego potrącenia lub odliczenia.

Zwroty

Zapewniamy 30-dniowy zwrot pieniędzy „bez zadawania pytań” za nowy zakup.

Taki zwrot będzie dostępny przez okres trzydziestu (30) dni od końca dnia roboczego, w którym dokonano zakupu (a jeśli taki dzień nie jest dniem roboczym, to następnego dnia roboczego).

Możemy odmówić zwrotu pieniędzy osobom, które działały w złej wierze lub niewłaściwie korzystały z Usług lub w inny sposób naruszyły którąkolwiek z zasad określonych w Warunkach świadczenia usług.

Reklamacje

Jeżeli chcesz złożyć reklamację usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu należy skierować ją na adres email: [email protected] lub adres stacjonarny: ul. 26 Stycznia 2A/12, 44-196 Knurów.

2. Reklamacja powinna zawierać:

a) słowo „Reklamacja” w tytule wiadomości;

b) dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika Serwisu (jeżeli te dane będą wymagane);

c) rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy;

d) opis wadliwego działania usługi;

e) okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika;

f) datę i czas kiedy wadliwe działanie usługi miało miejsce.

2. Reklamacje/skargi będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania i przesyłane w formie w jakiej zostały zgłoszone na adres wskazany w zgłoszeniu. Usługodawca w odpowiedzi wskaże czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

3. Użytkownik jest zobowiązany do przekazania na żądanie Usługodawcy dodatkowych informacji na temat wadliwego sposobu działania Usługi.

Need help?

Thank you!

We will answer to your message as soon as possible

Need help? support-icon